Dworzec PKS | Plac Dworcowy 4 | Elbląg
+48 501 213 331
biuro@samul.elblag.pl

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie życia to ubezpieczenie terminowe. Zawierane jest na określony czas i gwarantuje wypłatę świadczenia (sumy ubezpieczenia) wskazanym osobom (uposażonym) w wypadku śmierci.

Jest najprostszym sposobem na zabezpieczenie Bliskich, którym zapewnia ochronę finansową, rekompensując utracone w wyniku śmierci dochody, daje pewność spłaty zobowiązań, zabezpiecza byt dzieci.

Ważną cechą polis jest to, że świadczenia z nimi związane nie wchodzą w skład masy spadkowej, więc pieniądze mogą być wykorzystane przez uposażonych natychmiast, bez uciążliwego postępowania spadkowego.

Zawarcie ubezpieczenia standardowo poprzedza ankieta na temat stanu zdrowia, w niektórych przypadkach towarzystwa wymagają przesłania dokumentacji medycznej lub wykonania badań (na koszt towarzystwa). Suma zależy od indywidualnej sytuacji klienta, m.in.:
osiągniętego standardu życia,
rozkładu dochodów (szczególnie istotne jest ubezpieczenie głównego źródła dochodu),
liczby dzieci,
obciążeń finansowych i zgromadzonych oszczędności.

Śmierć jednego z partnerów to istotny spadek dochodu – tym istotniejszym, im wyższy jego udział w dochodach. Powstaje w budżecie domowym luka, tym dotkliwsza, im wyższe są stałe zobowiązania (np. raty kredytów).
By dobrze zabezpieczyć Bliskich należy dobrać odpowiedni okres ubezpieczenia. Zależy on od wieku, wieku partnera czy dzieci, czasu pozostałego do spłaty ważniejszych zobowiązań.

Warto pamiętać, że wybierając krótszy okres (np. 5 lat) ubezpieczenia płacimy niższą składkę, ale:
– staniemy się starsi i koszt następnego ubezpieczenia będzie już wyższy, bo zależy od wieku. Oszczędność jest więc teraz, ale to iluzoryczna i krótkookresowa oszczędność.
– jeśli nasz stan zdrowia pogorszy się, po tym czasie możemy stać się nieubezpieczalni. Wybierając maksymalny możliwy okres unikamy tego ryzyka i zapewniamy bezpieczeństwo finansowe Bliskim na długo.

Radosław Samul

Ubezpieczenia OC, AC, NW, Mieszkań i Biur tel. +48 501 213 331